Signoria Rotryjska

Signoria Rotryjska

 
Signoria Rotryjska została powołana na bullą Dominus Noster przez Jego Świątobliwość Piusa VI, jako organ doradczy Patriarchy w sprawach Państwa Kościelnego Rotria. W jej skład wchodzą Szlachetni Panowie, powoływani w drodze uchwały z grona mieszkańców Patrymonium. Na czele Signorii stoi Pierwszy Minister, który zarządza przebiegiem obrad oraz reprezentuje zgromadzenie na zewnątrz.
Copyright ©2018 Państwo Kościelne Rotria, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 1520