Rotryzm

Religia głoszona przez Kościół Rotryjski jest najpopularniejszą i największą w mikroświecie. Odwołuje się do tradycji katolicyzmu i pielęgnuje wartości chrześcijańskie w Mikroświecie.

Patriarcha

Patriarcha Rotrii jest suwerenem Państwa Kościelnego Rotria oraz głową Kościoła Rotryjskiego. Wybierany przez kolegium kardynalskie na czteromiesięczną kadencję.

Klimat

Rotria funkcjonuje w klimacie Kościoła Katolickiego z przełomu XIX i XX wieku, do czasów Soboru Watykańskiego II.

Rotria kryje w sobie niezwykłe skarby

Sprawdź!

Copyright ©2021 Państwo Kościelne Rotria, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 10501